Browse by Type

Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: J | T | U
Number of items: 82.

J

Jabatan Akauntan Negara Malaysia, . (2016) Modul HCM- Payroll HCM - 1118 Proses Penamatan. [Manual or Guide]

Jabatan Akauntan Negara Malaysia, . (2016) Modul HCM-Payroll : HCM 1122 - Jana Laporan Pengemaskinian Maklumat Gaji Penjawat Awam. [Manual or Guide]

Jabatan Akauntan Negara Malaysia, . (2016) Modul HCM-Payroll : HCM-1001 Pengenalan kpd Penyelenggaraan Data Induk Pegawai. [Manual or Guide]

Jabatan Akauntan Negara Malaysia, . (2016) Modul HCM-Payroll : HCM-1004 Pengenalan kepada Query Data Induk Pegawai. [Manual or Guide]

Jabatan Akauntan Negara Malaysia, . (2016) Modul HCM-Payroll : HCM-1111 Pengesahan Data Induk. [Manual or Guide]

Jabatan Akauntan Negara Malaysia, . (2016) Modul HCM-Payroll : HCM-1112 Proses Kemasukan Baru Pegawai. [Manual or Guide]

Jabatan Akauntan Negara Malaysia, . (2016) Modul HCM-Payroll : HCM-1114 Proses Tukar Status Pegawai ke Tidak Aktif. [Manual or Guide]

Jabatan Akauntan Negara Malaysia, . (2016) Modul HCM-Payroll : HCM-1115 Proses Tukar Status Pegawai ke Aktif. [Manual or Guide]

Jabatan Akauntan Negara Malaysia, . (2016) Modul HCM-Payroll : HCM-1116 Proses Perubahan Data Organisasi (di PTJ sama). [Manual or Guide]

Jabatan Akauntan Negara Malaysia, . (2016) Modul HCM-Payroll : HCM-1117 Proses Pindah Pegawai antara PTJ. [Manual or Guide]

Jabatan Akauntan Negara Malaysia, . (2016) Modul HCM-Payroll : HCM-1120 Jana Senarai Perbandingan Data KWSP dengan Status Pencen. [Manual or Guide]

Jabatan Akauntan Negara Malaysia, . (2016) Modul HCM-Payroll : HCM-1121 Jana Laporan Edit. [Manual or Guide]

Jabatan Akauntan Negara Malaysia, . (2016) Modul HCM-Payroll : HCM-1123 Jana Emel dan SMS No. Gaji untuk Pegawai Baru. [Manual or Guide]

Jabatan Akauntan Negara Malaysia, . (2016) Modul HCM-Payroll : HCM-1124 Wujudkan Kod Vendor bagi Pegawai Baru Secara Batch. [Manual or Guide]

Jabatan Akauntan Negara Malaysia, . (2016) Modul HCM-Payroll : HCM-1201 Jana Laporan TP3. [Manual or Guide]

Jabatan Akauntan Negara Malaysia, . (2016) Modul HCM-Payroll : HCM-1202 Jana Laporan-PCB (II). [Manual or Guide]

Jabatan Akauntan Negara Malaysia, . (2016) Modul HCM-Payroll : HCM-1203 Jana Senarai Data HR dari HRMIS. [Manual or Guide]

Jabatan Akauntan Negara Malaysia, . (2016) Modul HCM-Payroll : HCM-1204 Jana Senarai Baucar Bayaran di IT0547 & IT9001. [Manual or Guide]

Jabatan Akauntan Negara Malaysia, . (2016) Modul HCM-Payroll : HCM-1205 Jana Laporan Kenaikan Gaji Tidak Menurut KGT. [Manual or Guide]

Jabatan Akauntan Negara Malaysia, . (2016) Modul HCM-Payroll : HCM-1206 Kemaskini Infotype Secara Batch. [Manual or Guide]

Jabatan Akauntan Negara Malaysia, . (2016) Modul HCM-Payroll : HCM-1207 Kemaskini Data IT0001. [Manual or Guide]

Jabatan Akauntan Negara Malaysia, . (2016) Modul HCM-Payroll : HCM-1208 Jana Data Induk bagi eGaji. [Manual or Guide]

Jabatan Akauntan Negara Malaysia, . (2016) Modul HCM-Payroll : HCM-1209 Kemaskini Transaksi PA03 Secara Batch. [Manual or Guide]

Jabatan Akauntan Negara Malaysia, . (2016) Modul HCM-Payroll : HCM-1210 Jana Laporan Pencen atau Tamat Kontrak. [Manual or Guide]

Jabatan Akauntan Negara Malaysia, . (2016) Modul HCM-Payroll : HCM-1211 Kemaskini Data IT0547 dan IT9001 (Auto Pick Up). [Manual or Guide]

Jabatan Akauntan Negara Malaysia, . (2016) Modul HCM-Payroll : HCM-3001 Proses Pindahan Fail HCM. [Manual or Guide]

Jabatan Akauntan Negara Malaysia, . (2016) Modul HCM-Payroll : HCM-3002 Muat Naik Data - TP1 diterima dari HRMIS. [Manual or Guide]

Jabatan Akauntan Negara Malaysia, . (2016) Modul HCM-Payroll : HCM-3004 Kemaskini Data IT0027. [Manual or Guide]

Jabatan Akauntan Negara Malaysia, . (2016) Modul HCM-Payroll : HCM-3005 Penyediaan Status Proses Gaji di Pejabat Perakaunan. [Manual or Guide]

Jabatan Akauntan Negara Malaysia, . (2016) Modul HCM-Payroll : HCM-3006 Proses Simulasi Gaji di PTJ. [Manual or Guide]

Jabatan Akauntan Negara Malaysia, . (2016) Modul HCM-Payroll : HCM-3007 Pengemaskinian Status Proses Gaji di PTJ. [Manual or Guide]

Jabatan Akauntan Negara Malaysia, . (2016) Modul HCM-Payroll : HCM-3009 Proses Gaji (Regular & Late Cycle). [Manual or Guide]

Jabatan Akauntan Negara Malaysia, . (2016) Modul HCM-Payroll : HCM-3010 Proses Gaji Off-Cycle. [Manual or Guide]

Jabatan Akauntan Negara Malaysia, . (2016) Modul HCM-Payroll : HCM-3011 Simulasi Penyediaan Penghantaran Bank/Cek dan Kewangan. [Manual or Guide]

Jabatan Akauntan Negara Malaysia, . (2016) Modul HCM-Payroll : HCM-3012 Jana Senarai Posting Period. [Manual or Guide]

Jabatan Akauntan Negara Malaysia, . (2016) Modul HCM-Payroll : HCM-3013 Proses Penghantaran Data Gaji ke 1GFMAS-Kewangan. [Manual or Guide]

Jabatan Akauntan Negara Malaysia, . (2016) Modul HCM-Payroll : HCM-3014 Proses Penghantaran Data Gaji ke Bank. [Manual or Guide]

Jabatan Akauntan Negara Malaysia, . (2016) Modul HCM-Payroll : HCM-3015 Proses Penyediaan Pembayaran Saraan. [Manual or Guide]

Jabatan Akauntan Negara Malaysia, . (2016) Modul HCM-Payroll : HCM-3016 Jana Senarai Retro. [Manual or Guide]

Jabatan Akauntan Negara Malaysia, . (2016) Modul HCM-Payroll : HCM-3017 Jana Laporan dan Penyata Servis Caj. [Manual or Guide]

Jabatan Akauntan Negara Malaysia, . (2016) Modul HCM-Payroll : HCM-3101 Jana Slip Gaji. [Manual or Guide]

Jabatan Akauntan Negara Malaysia, . (2016) Modul HCM-Payroll : HCM-3102 Penyediaan Penghantaran Data Potongan KWSP. [Manual or Guide]

Jabatan Akauntan Negara Malaysia, . (2016) Modul HCM-Payroll : HCM-3103 Penyediaan Penghantaran Data Potongan LHDN. [Manual or Guide]

Jabatan Akauntan Negara Malaysia, . (2016) Modul HCM-Payroll : HCM-3104 Penyediaan Penghantaran Data Potongan PERKESO. [Manual or Guide]

Jabatan Akauntan Negara Malaysia, . (2016) Modul HCM-Payroll : HCM-3105 Penyediaan Penghantaran Data Potongan LTH. [Manual or Guide]

Jabatan Akauntan Negara Malaysia, . (2016) Modul HCM-Payroll : HCM-3106 Jana Laporan Ringkasan Gaji. [Manual or Guide]

Jabatan Akauntan Negara Malaysia, . (2016) Modul HCM-Payroll : HCM-3107 Jana Payroll Master Listing. [Manual or Guide]

Jabatan Akauntan Negara Malaysia, . (2016) Modul HCM-Payroll : HCM-3108 jana senarai pembayaran gaji. [Manual or Guide]

Jabatan Akauntan Negara Malaysia, . (2016) Modul HCM-Payroll : HCM-3109 Jana Senarai Pendapatan dan Potongan (Lain-lain). [Manual or Guide]

Jabatan Akauntan Negara Malaysia, . (2016) Modul HCM-Payroll : HCM-3110 Jana Senarai Peratus Potongan Melebihi Pendapatan. [Manual or Guide]

Jabatan Akauntan Negara Malaysia, . (2016) Modul HCM-Payroll : HCM-3111 Jana Senarai Potongan Sewa Bangunan Kerajaan & Kumpulan Penerima Bayaran. [Manual or Guide]

Jabatan Akauntan Negara Malaysia, . (2016) Modul HCM-Payroll : HCM-3112 Jana Senarai Data Potongan Cukai Pendapatan. [Manual or Guide]

Jabatan Akauntan Negara Malaysia, . (2016) Modul HCM-Payroll : HCM-3113 Jana Senarai Data Potongan KWSP. [Manual or Guide]

Jabatan Akauntan Negara Malaysia, . (2016) Modul HCM-Payroll : HCM-3114 Jana Senarai Data Potongan yang Tidak Diambil Kira. [Manual or Guide]

Jabatan Akauntan Negara Malaysia, . (2016) Modul HCM-Payroll : HCM-3115 Jana Senarai Data Potongan PERKESO. [Manual or Guide]

Jabatan Akauntan Negara Malaysia, . (2016) Modul HCM-Payroll : HCM-3116 Muat Turun Data - Arahan Potongan Gaji. [Manual or Guide]

Jabatan Akauntan Negara Malaysia, . (2016) Modul HCM-Payroll : HCM-3117 Jana HRMIS : Payroll Listing / Bonus Off-Cycle Listing (Outbound). [Manual or Guide]

Jabatan Akauntan Negara Malaysia, . (2016) Modul HCM-Payroll : HCM-3118 Proses Penghantaran Data LMS (Outbound). [Manual or Guide]

Jabatan Akauntan Negara Malaysia, . (2016) Modul HCM-Payroll : HCM-3119 Jana Payroll Area Change (Late Joiner). [Manual or Guide]

Jabatan Akauntan Negara Malaysia, . (2016) Modul HCM-Payroll : HCM-3120 Pembayaran EFT Berdasarkan No Majikan PERKESO atau KWSP. [Manual or Guide]

Jabatan Akauntan Negara Malaysia, . (2016) Modul HCM-Payroll : HCM-3121 Proses Penghantaran Laporan HCM ke eGaji. [Manual or Guide]

Jabatan Akauntan Negara Malaysia, . (2016) Modul HCM-Payroll : HCM-3122 Senarai Potongan Gaji (Emel). [Manual or Guide]

Jabatan Akauntan Negara Malaysia, . (2016) Modul HCM-Payroll : HCM-3201 Jana Laporan EC dan Penyediaan Data Tahunan Cukai. [Manual or Guide]

Jabatan Akauntan Negara Malaysia, . (2016) Modul HCM-Payroll : HCM-3202 Laporan Perkiraan Bonus. [Manual or Guide]

Jabatan Akauntan Negara Malaysia, . (2016) Modul HCM-Payroll : HCM-3301 Kemaskini Resit Pembayaran Cukai (PCB). [Manual or Guide]

Jabatan Akauntan Negara Malaysia, . (2016) Modul HCM-Payroll : HCM-3302 Jana Senarai Kod Payroll. [Manual or Guide]

Jabatan Akauntan Negara Malaysia, . (2016) Modul HCM-Payroll : HCM-3303 Jana Maklumat Pemprosesan Gaji. [Manual or Guide]

Jabatan Akauntan Negara Malaysia, . (2016) Modul HCM-Payroll : HCM-3304 Jana: JANM Payroll Annual Display. [Manual or Guide]

Jabatan Akauntan Negara Malaysia, . (2016) Modul HCM-Payroll : HCM-3305 Jana Wage Type Reporter. [Manual or Guide]

Jabatan Akauntan Negara Malaysia, . (2016) Modul HCM-Payroll : HCM-3306 Jana Borang 2 (Joiner) PERKESO. [Manual or Guide]

Jabatan Akauntan Negara Malaysia, . (2016) Modul HCM-Payroll : HCM-3309 jana borang LHDN: CP22. [Manual or Guide]

Jabatan Akauntan Negara Malaysia, . (2016) Modul HCM-Payroll : HCM-3310 jana borang LHDN: TP1. [Manual or Guide]

Jabatan Akauntan Negara Malaysia, . (2016) Modul HCM-Payroll HCM-1113 Proses Kemasukan Semula Pegawai. [Manual or Guide]

Jabatan Akauntan Negara Malaysia, . (2016) Modul HCM-Payroll HCM-1119 Proses Data HR di Terima Dari HRMIS. [Manual or Guide]

Jabatan Akauntan Negara Malaysia, . (2016) Modul HCM-Payroll: HCM-1003 tukar rekod kemasukan baru pegawai. [Manual or Guide]

Jabatan Akauntan Negara Malaysia, . (2016) Modul HCM-Payroll: HCM-3307 Jana Borang 3 (Leaver) PERKESO. [Manual or Guide]

Jabatan Akauntan Negara Malaysia, . (2016) Modul HCM-Payroll: HCM-3308 jana borang LHDN: CP21. [Manual or Guide]

Jabatan Akauntan Negara Malaysia, . (2016) Modul HCM-payroll : HCM-3008 Proses Simulasi Gaji di Pejabat Perakaunan. [Manual or Guide]

Jabatan Akauntan Negara Malaysia, . (2016) Modul HCM–Payroll : HCM-1002 Pengenalan kepada Skrin Data Induk Pegawai. [Manual or Guide]

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia, . Manual laporan cadangan pemajuan. [Manual or Guide]

T

The iA Group Sdn Bhd, . (2016) Slaid Latihan 1GFMAS HCM Overview. [Manual or Guide]

U

Unknown, . (2016) Pengenalan Skrin PA30 Human Capital Management 1GFMAS. [Manual or Guide]

This list was generated on Mon May 25 05:48:14 2020 UTC.