Selamat Datang ke Portal MyAGRIC

MyAgric merupakan portal yang mengandungi maklumat mengenai sains dan teknologi pertanian, termasuk perhutanan, sains penternakan, perikanan, sains makanan, sains alam sekitar dan sumber alam. Konsep portal ini terdiri daripada pautan-pautan dan katalog induk yang memberi maklumat berkaitan Pertanian Malaysia.

KATALOG INDUK PERTANIAN MALAYSIA